Die HydroElite Experience

IoT – HydroCloud

HydroCloud ger tydligt och enkelt en överblick över alla hissar, och genom att klicka in på en specifik enhet får du fullständig och detaljerad information – när som helst och från vart som helst. Allt du behöver är en tablet, PC eller smartphone. Den insamlade datan innehåller värdefull information så som användningsstatistik, upptid, energikonsumtion med mera – i realtid.

Användarmönster

Genom att känna till användarmönster kan man planera sina service- och underhållsfönster effektivare, vilket medför mindre störningar och en bättre upplevelse hos hissresenärerna. Detta är ett idealt verktyg för hisstekniker, servicechefer och fastighetsförvaltare för att kunna kontrollera enheterna på distans. Att kunna se felkoder och historik vid felanmälan medför en förberedd tekniker som snabbt kan avhjälpa fel.

Såhär fungerar det

 • Kopplingen till molnet sker via ett privat mobilt nätverk som är krypterad med AES256-bitar i MQTT protokollet.
 • Nätverket terminernas på insidan hos telekomoperatören och datan skickas sedan i en ny krypterad form till databasen i HydroCloud.
 • IoT-lösningen finns som så väl ett retrofit-kit för befintliga HydroEliter 3G-1(V4) och 3G-5.20(V5), och som en tilläggsoption vid alla nyleveranser.

Detta kan du se

Styrning 3G-1 (V4):

Realtidsinformation

 • Hissens driftstatus
 • Hisskorgens position
 • Färdriktning
 • Säkerhetskretsens status
 • Eventuella felkoder
 • Ljusridå & fotoceller
 • Dörrstatus
Styrning 3G-5.20 (V5) V4’s funktionalitet PLUS:

Realtidsinformation

 • Oljetemperatur 
 • Omgivningstemperatur 
 • Inspektionsstatus

Historisk data

 • Antal resor(totalt och per dag)
 • Fellogg 
 • Upptid
 • Elscheman
 • Exportverktyg (CSV)

OPTION – Energikonsumtion

En av de största fördelarna med HydroCloud är att du får möjlighet att mäta energiförbrukningen på hissen. Energimätaren visar under vilka tider hissen förbrukar den mesta energin, vilket hjälper dig att dra slutsatser och optimera komponenter som till exempel dörrar och korgbelysning, för att göra hissen mer effektiv.

Kontakta oss för mer information

Tveka inte på att kontakta oss för mer information om HydroCloud.

Experter på hissar

Telefon

+46 (0) 472 45100